Kontaktujte nás: info@ne-ha.cz

Historie

Historie spolku..

Psal se rok 2002, když se zrodil (společně s dcerou Lenky Hanzlíkové) nápad založit občanské sdružení dnes spolek zaměřené na výtvarně-keramickou činnost. Hned 1.10. 2002 byl zahájen provoz výtvarné a keramické dílny, kterou navštěvovali děti z mateřských škol v rámci výuky výtvarné výchovy, dále zde probíhaly odpolední výtvarně keramické kroužky pro děti předškolního věku, výuka výtvarných technik pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, keramické kroužky pro začátečníky a pokročilé, keramika pro družinové děti, keramika pro rodiče s dětmi a večerní kurzy pro dospělé.

V rámci našich aktivit podporujeme u dětí rozvoj jejich výtvarného projevu (různé výtvarné techniky, výroba a vypalování keramických předmětů apod.). Náaš spolek je zaměřn na činnost s dětmi, sdružuje přes 400 dětí týdně, a tato činnost je pojata jako nezisková.

Postupem času jsme otevřeli možnost vyžití co nejširšímu věkovému spektru. Snažíme se zapojit všechny, bez ohledu na jejich „umělecké nadání“. Nechceme konkurovat LŠU (Základní Umělecké Škole), jen chceme umožnit malovat, vyrábět, tvořit všem těm, kteří z toho mají radost, baví je to. A velmi bychom si přáli, aby tato myšlenka – zpřístupnit naše kroužky všem, kteří o ně mají zájem, přetrvala i nadále.

A to přímo souvisí s financováním. Z peněz vybraných za kroužky financujeme nákupy glazur, různých druhů hlíny (jen pro představu každý rok zpracujeme 4 tuny hlíny), keramických pomůcek, výtvarného materiálu… Snažíme se o zajímavé netradiční techniky, se kterými se žáci ve škole nesetkají, právě kvůli vysokým pořizovacím nákladům. Dále splácíme el. muflovou pec, elektriku spojenou s provozem pece. Zakoupili jsme již 2 hrnčířské kruhy – elektrický a kopací.

Toto vše využíváme denně v rámci všech kroužků od října do května, ale i o prázdninách, kdy pořádáme výtvarně keramický pobyt pro maminky s dětmi a  běhy příměstského tábora (Zbiroh, Zvíkovec, Dobřív, Hrádek). Během každého týdne nám dílnami v Rokycanech, Hrádku, Volduchách a Cheznovicích projde více jak 400 dětí, rodiče a dospělé nepočítaje. Po první dílně v Rokycanech sdružení otevřelo dílnu v Hrádku, kde nám město zakoupilo pec, hrnčířský kruh a hradí uklizečku a drobné opravy. Pro velký zájem byly otevřeny dílny ještě ve Volduchách v ZŠ, kde nám škola nabídla své prostory a bez nájmu a koupila elektrický hrnčířský kruh, a nově i v Cheznovicích.

Zpět na začátek